EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:034:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 34, 07. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 34

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
7. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 203/2006 zo 6. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 204/2006 zo 6. februára 2006, ktorým sa upravuje nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 a mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2000/115/ES v súvislosti s organizovaním štatistických zisťovaní Spoločenstva o štruktúre poľnohospodárskych podnikov v roku 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 205/2006 zo 6. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o toltrazuril, dietylénglykol monoetyléter a polyoxyetylén sorbitan monooleát (1)

21

 

*

Smernica Komisie 2006/14/ES zo 6. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín a zložiek potravín získaných z geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 5939]

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 5940]

29

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/844/ES, ESUO, Euratom

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top