EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:019:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 19, 24. január 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 19

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
24. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 109/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 110/2006 z 23. januára 2006 o prechodných opatreniach týkajúcich sa vývozných licencií na vývoz olivového oleja zo Spoločenstva do tretích krajín

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 111/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 112/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 93/2006

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 113/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 94/2006

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 114/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

10

 

*

Smernica Komisie 2006/8/ES z 23. januára 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov ( 1 )

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie

20

 

*

Odporúčanie Komisie z 18. januára 2006 týkajúce sa koordinovaného monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2006 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v obilninách a na obilninách a niektorých iných produktoch rastlinného pôvodu a národných monitorovacích programov na rok 2007 [oznámené pod číslom K(2006) 11]  ( 1 )

23

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. januára 2006 o osobitných podmienkach, ktorými sa riadi trh s mäsom a mäsovými výrobkami zo zvierat čeľade koňovitých dovezenými z Mexika a určeným na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2006) 16]  ( 1 )

30

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. januára 2006 o predĺžení maximálnej lehoty na označovanie určitého hovädzieho dobytka ušnými značkami [oznámené pod číslom K(2006) 43]  ( 1 )

32

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/29/SZBP z 23. januára 2006, ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 96/184/SZBP týkajúca sa dovozu zbraní do bývalej Juhoslávie

34

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/30/SZBP z 23. januára 2006, ktorou sa obnovujú a dopĺňajú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

36

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/31/SZBP z 23. januára 2006, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Libérii

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top