EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:010:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 10, 14. január 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 53/2006 z 13. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 54/2006 z 13. januára 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 1. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 55/2006 z 13. januára 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 1. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 56/2006 z 13. januára 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 96. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 57/2006 z 13. januára 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 1. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 58/2006 z 13. januára 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 33. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 59/2006 z 13. januára 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 32. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 60/2006 z 13. januára 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. januára 2006

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 61/2006 z 13. januára 2006 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. marca do 31. mája 2006

14

 

*

Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa, mlieka a rýb v Poľsku [oznámené pod číslom K(2005) 6023]  ( 1 )

66

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2006, ktoré sa týka žiadosti o zaregistrovanie do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [CHZO] [oznámené pod číslom K(2006) 5]

70

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1811/2005 zo 4. novembra 2005 o dočasnom a trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky do krmív ( Ú v. EÚ L 291, 5.11.2005 )

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top