EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:329:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 329, 16. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 329

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
16. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2047/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2048/2005 z 15. decembra 2005, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2049/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ustanovujú pre mikropodniky, malé a stredné podniky pravidlá platenia poplatkov Európskej agentúre pre lieky a pre prijímanie jej administratívnej pomoci ( 1 )

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2050/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2051/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2052/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2053/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2054/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. decembra 2005

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2055/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2056/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2057/2005 z 15. decembra 2005, týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2058/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

29

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. októbra 2005 o podpise Zmluvy o Energetickom spoločenstve Európskym spoločenstvom

30

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2004 o schéme pomoci, ktorú plánuje uplatňovať Taliansko v prospech spracovateľských a obchodných družstiev s cieľom nahradiť škody spôsobené katarálnou horúčkou oviec (modrý jazyk) – článok 5 zákona regiónu Sardínia zo 17. novembra 2000 [oznámené pod číslom K(2004) 471]

31

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/191/ES, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a Dohodou o EHP (prípad COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) [oznámené pod číslom K(2005) 2683]  ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/56/ES vzhľadom na dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého sú členské štáty oprávnené predĺžiť platnosť rozhodnutí týkajúcich sa rovnocennosti sadiva zemiakov z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2005) 5020]  ( 1 )

37

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2005 o zriadení skupiny odborníkov, ktorá má poskytovať rady Komisii a uľahčovať spoluprácu medzi systémami verejného dozoru nad zákonnými audítormi a audítorskými spoločnosťami

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top