EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:316:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 316, 02. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 316

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
2. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 z 29. novembra 2005 o colných sadzbách na banány

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1966/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2061/89 ohľadne zatrieďovania určitého tovaru v rámci kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1967/2005 z 1. decembra 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1968/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1969/2005 z 1. decembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1970/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1438/2005

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1971/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2005, ktorým sa Francúzsko oprávňuje zakázať predaj množiteľského materiálu Pinus pinaster Ait. s pôvodom na Pyrenejskom polostrove konečnému užívateľovi s cieľom vysievania alebo vysádzania v určitých oblastiach Francúzska, v ktorých podľa smernice Rady 1999/105/ES nie je jeho používanie vhodné [oznámené pod číslom K(2005) 4534]

14

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v mäsovom, mliekarenskom a rybnom sektore v Poľsku [oznámené pod číslom K(2005) 4595]  ( 1 )

17

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/734/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach [oznámené pod číslom K(2005) 4687]  ( 1 )

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/629/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo ( Ú v. EÚ L 225, 31.8.2005 )

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top