EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:307:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 307, 25. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 307

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
25. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1912/2005 z 23. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 527/2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny určených na priamu ľudskú spotrebu a ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1913/2005 z 23. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokiaľ ide o výnimočné opatrenia na podporu trhu

2

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1914/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1915/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, pokiaľ ide o zjednodušenie zaznamenávania množstva a špecifikácie týkajúce sa určitých pohybov tovaru

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 25. novembra 2005

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1919/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 13. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1922/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1923/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1924/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 25. novembra 2005

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1925/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1926/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1927/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1928/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1929/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1930/2005 z 24. novembra 2005, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1931/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1932/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1933/2005 z 24. novembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1934/2005 z 24. novembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1935/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

52

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/671/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom [oznámené pod číslom K(2005) 4437]  ( 1 )

53

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/824/SZBP z 24. novembra 2005 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

55

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/825/SZBP z 24. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

59

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/826/SZBP z 24. novembra 2005 o zriadení policajného poradného tímu EÚ (EUPAT) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM)

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top