EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:293:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 293, 09. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 293

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
9. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1818/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1819/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2006 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1820/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1821/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004 v súvislosti s účtovníkmi výkonných agentúr

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1822/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o dusičnany v určitých druhoch zeleniny (1)

11

 

*

Smernica Komisie 2005/76/ES z 8. novembra 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí krezoxim-metylu, cyromazínu, bifentrínu, metalaxylu a azoxystrobínu, ktoré sú v nich stanovené (1)

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/180/ES, ktorým sa oprávňujú členské štáty prijať určité výnimky podľa smernice Rady 96/49/ES, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici [oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 3555]  (1)

23

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2005, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia aminopyralidu a fluopikolidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2004) 4535]  (1)

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2005 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat pred vezikulárnou chorobou ošípaných v Taliansku [oznámené pod číslom K(2005) 4273]  (1)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top