EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:291:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 291, 05. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 291

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
5. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1807/2005 zo 4. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2005 zo 4. novembra 2005 týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1809/2005 zo 4. novembra 2005 týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Portugalska

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2005 zo 4. novembra 2005 o novom povolení doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov, trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách a dočasnom povolení nových možností použitia určitých už povolených doplnkových látok v krmivách ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1811/2005 zo 4. novembra 2005 o dočasnom a trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky do krmív ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1812/2005 zo 4. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 490/2004, (ES) č. 1288/2004, (ES) č. 521/2005 a (ES) č. 833/2005, pokiaľ ide o podmienky na povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny enzýmov a mikroorganizmov ( 1 )

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 a ktorým sa zrušuje jej rozhodnutie z 3. septembra 1998

24

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou krvotvornou nekrózou (IHN) u rýb [oznámené pod číslom K(2005) 4185]  ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/195/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze [oznámené pod číslom K(2005) 4186]  ( 1 )

38

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh produkt kukurice (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovanej na odolnosť proti určitým škodcom z radu Lepidoptera a toleranciu na herbicíd glyfosinát amónny [oznámené pod číslom K(2005) 4192]

42

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/136/ES o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Luxembursku [oznámené pod číslom K(2005) 4193]

45

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o pracoviská na odber embryí v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2005) 4195]  ( 1 )

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/759/ES z 27. októbra 2005, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách a premiestňovaním vtákov z tretích krajín v sprievode ich majiteľov ( Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005 )

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top