EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:254:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 254, 30. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 254

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
30. septembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1577/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1578/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 znižuje výška pomoci priznanej producentom niektorých citrusových plodov v dôsledku prekročenia prahu spracovania v niektorých členských štátoch

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1579/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96 týkajúce sa aktivačnej úrovne dodatočných dovozných ciel na paradajky

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na španielskom trhu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1581/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj pšenice obyčajnej v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na španielskom trhu

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1582/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na španielskom trhu

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1583/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry na španielskom trhu

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1584/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1585/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1586/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1587/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1588/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1589/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1590/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 30. septembra 2005

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1591/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1592/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1593/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 7. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1594/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1595/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1596/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1597/2005 z 29. septembra 2005, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1598/2005 z 29. septembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1599/2005 z 29. septembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1600/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

56

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. júna 2005 o podpísaní Dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom na základe rozšírenia Európskej únie

57

Dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom na základe rozšírenia Európskej únie

58

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti ( 1 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top