EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:203:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 203, 04. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 203

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
4. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1280/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1281/2005 z 3. augusta 2005 o spravovaní licencií na rybolov a o minimálnych informáciách, ktoré musia obsahovať

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000 s cieľom zohľadniť nariadenie Komisie (ES) č. 1789/2003 a nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1283/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1284/2005 z 3. augusta 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1285/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1286/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

17

 

 

Súdny dvor

 

*

Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. júla 2005 o vymenovaní štyroch členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA)

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1255/2005 z 29. júla 2005, ustanovujúcemu podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001 ( Ú v. EÚ L 200, 30.7.2005 )

23

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top