EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:187:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 187, 19. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 187

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
19. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1152/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1153/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu za účelom jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1154/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa upravujú kódy a opisy niektorých výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1155/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1419/2004 o pokračovaní uplatňovania viacročných finančných dohôd a ročných finančných dohôd uzatvorených medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo na jednej strane a Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom na druhej strane a ktorým sa stanovujú určité výnimky z viacročných finančných dohôd a z nariadenia Rady (ES) č. 1266/1999 a nariadenia (ES) č. 2222/2000

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1156/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu koryfény tuponosej v zóne VIII, IX, X, XII, XIV (vody Spoločenstva a medzinárodné vody) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1157/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora De Nederlandsche Bank

20

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júla 2005 o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 GHz na zavedenie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových miestnych počítačových sietí LAN (WAS/RLAN) [oznámené pod číslom K(2005) 2467]  ( 1 )

22

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/609/ES ustanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Pobrežia Slonoviny, pokiaľ ide o príslušný orgán a vzor veterinárneho osvedčenia [oznámené pod číslom K(2005) 2584]  ( 1 )

25

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/292/ES o zavedení systému TRACES a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS [oznámené pod číslom K(2005) 2663]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top