EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:174:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 174, 07. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 174

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
7. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1055/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1056/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1057/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1058/2005 zo 6. júla 2005, ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1059/2005 zo 6. júla 2005, ktoré sa týka otvorenia výberového konania o náhradách za vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1060/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1061/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe poľskej intervenčnej agentúry

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1063/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1064/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe litovskej intervenčnej agentúry

42

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1065/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1066/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o nákup hovädzieho mäsa

60

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1069/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/06

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1070/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

71

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2005 o nezaradení triazamátu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2005) 1960]  ( 1 )

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top