EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:172:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 172, 05. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 172

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
5. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1039/2005 z 21. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1907/90, pokiaľ ide o označovanie vajec

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1040/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1042/2005 z 29. júna 2005 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) ( 1 )

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2808/98, pokiaľ ide o stanovenie rozhodujúcej skutočnosti výmenného kurzu pre pomoci, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1045/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2760/98 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu PHARE

78

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1046/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 958/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné vykonávacie pravidlá uplatňovania rozhodnutia Rady 2003/286/ES, týkajúce sa výhod vo forme colných kvót Spoločenstva na určité produkty z obilnín s pôvodom v Bulharskej republike, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2809/2000

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1047/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

81

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/481/SZBP z 13. júna 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

83

Dohoda medzi Ukrajinou a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

84

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top