EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:121:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 121, 13. máj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 121

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
13. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 713/2005 z 10. mája 2005, ktorým sa ukladá definitívne vyrovnávacie clo na dovozy určitých širokospektrálnych antibiotík s pôvodom z Indie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 714/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 715/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0206 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2005 do 30. júna 2006)

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 716/2005 z 12. mája 2005 o otvorení a stanovení správy dovoznej colnej kvóty pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (od 1. júla 2005 do 30. júna 2006)

53

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 717/2005 z 11. mája 2005, ktorým sa štyridsiaty piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 718/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 719/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 720/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

73

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 721/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

75

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 722/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 13. mája 2005

76

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 723/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

78

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 724/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 25. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

80

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 725/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

81

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 726/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

83

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 727/2005 z 12. mája 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

84

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 728/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

85

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 729/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 115/2005

86

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/255/EHS, pokiaľ ide o zápis oviec a kôz samčieho pohlavia do prílohy k plemennej knihe [oznámené pod číslom K(2005) 1409]  ( 1 )

87

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 127/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 20/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania osobitných opatrení týkajúcich sa dodávok pre najvzdialenejšie regióny, zavedených nariadeniami Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 ( Ú v. EÚ L 25, 28.1.2005 )

90

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top