EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:074:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 74, 19. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 74

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
19. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 446/2005 z 18. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 447/2005 z 18. marca 2005, ktorým sa na rok 2005 stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1445/95, pokiaľ ide o dátumy vydania vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2005 z 15. marca 2005, ktoré mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3880/91 o predkladaní štatistických údajov o nominálnych výlovoch členskými štátmi vykonávajúcimi rybolov v severovýchodnom Atlantiku ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 449/2005 z 18. marca 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 174/1999, pokiaľ ide o čas platnosti vývozných licencií v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2005 z 18. marca 2005 o dôkaze o splnení colných formalít pre dovoz mlieka a mliečnych výrobkov v tretích krajinách podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 451/2005 z 18. marca 2005 o dovozných certifikátoch na výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 452/2005 z 18. marca 2005, ktorým sa určuje rozsah, v ktorom je možné prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v marec 2005 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 453/2005 z 18. marca 2005, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v marci 2005 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý sa určuje nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 454/2005 z 18. marca 2005, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia, predložené v marci 2005 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2005

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 455/2005 z 18. marca 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

40

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2004 o pomoci poskytovanej odvetviu rybolovu a akvakultúry na Korzike v období rokov 1986 až 1999 [oznámené pod číslom K(2004) 2585]  ( 1 )

41

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2004 o niektorých podporných opatreniach zavedených Francúzskom v prospech chovateľov vodných živočíchov a rybárov [oznámené pod číslom K(2004) 2588]  ( 1 )

49

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa schvaľujú spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku [oznámené pod číslom K(2005) 552]

62

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. marca 2005 o finančnej účasti Spoločenstva na programe kontroly organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné výrobky vo francúzskych zámorských departementoch na rok 2004 [oznámené pod číslom K(2005) 603]

66

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2005 týkajúce sa finančného príspevku pre Nemecko a Fínsko na ich programy posilnenia inšpekčnej infraštruktúry rastlinnolekárskych kontrol rastlín a rastlinných výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2005) 674]

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top