EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 69, 16. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 69

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
16. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 424/2005 z 15. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 425/2005 z 15. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 426/2005 z 15. marca 2005 o zavedení predbežného antidampingového cla na dovozy určitých hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2005 z 15. marca 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2005

34

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/215/ES:
Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2005, ktorým sa menujú desiati francúzski členovia a šiesti francúzski náhradníci Výboru regiónov

37

 

 

Komisia

 

*

2005/216/ES:
Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/828/ES, pokiaľ ide o výnimky zo zákazu pohybu zvierat pre vnútroštátny pohyb zvierat [oznámené pod číslom K(2005) 544]
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/ES:
Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne podmienky a požiadavky veterinárneho osvedčenia pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2005) 543]
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/ES:
Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu výrobkov rybolovu zo Saudskej Arábie [oznámené pod číslom K(2005) 563]
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/ES:
Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/296/ES, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb pre ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o Saudskú Arábiu [oznámené pod číslom K(2005) 564]
 ( 1 )

55

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/220/SZBP zo 14. marca 2005, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2004/500/SZBP

59

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/221/SZBP zo 14. marca 2005, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/306/ES

64

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV z 24. februára 2005 o útokoch na informačné systémy

67

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 398/2005 z 10. marca 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu ( Ú v. EÚ L 65, 11.3.2005 )

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top