EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:062:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 62, 09. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 62

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
9. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 385/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 386/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia, pokiaľ ide o kódy kombinovanej nomenklatúry pre niektoré druhy ovocia a zeleniny a niektoré výrobky z ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 387/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 831/97 stanovujúce obchodné normy uplatniteľné pre avokáda

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 388/2005 z 8. marca 2005 o prijatí špecifikácií ad hoc modulu na rok 2006 o prechode z práce do dôchodku, stanovených v nariadení Rady (ES) č. 577/98, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 246/2003

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 389/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa stanovujú výnimky z nariadení (ES) č. 2201/96 a č. 800/1999, pokiaľ ide o určité cukry používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny vyvážaných do tretích krajín iných ako Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

12

 

*

Smernica Komisie 2005/23/ES z 8. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov ( 1 )

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/182/ES:
Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku na Slovensku

16

 

*

2005/183/ES:
Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku v Poľsku

18

 

*

2005/184/ES:
Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku na Cypre

19

 

*

2005/185/ES:
Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku v Českej republike

20

 

*

2005/186/ES:
Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku na Malte

21

 

 

Komisia

 

*

2005/187/ES:
Odporúčanie Komisie z 2. marca 2005 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2005 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES
 ( 1 )

22

 

*

2005/188/ES:
Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2004, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Prípad č. COMP/M.3333 – SONY/BMG) (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2815)
 ( 1 )

30

 

*

2005/189/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektore mäsa na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 512)
 ( 1 )

34

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/190/SZBP zo 7. marca 2005, o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top