EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:055:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 55, 01. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
1. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 342/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 343/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 344/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 345/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa mení opravná čiastka náhrad pre obilniny

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 346/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 347/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určuje výrobná náhrada za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 348/2005 z 28. februára 2005, ktoré stanovuje výnimku z nariadenia (ES) č. 174/1999 týkajúcu sa doby platnosti vývozných licencií s vopred stanovenou náhradou v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 350/2005 z 28. februára 2005 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 351/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 352/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. marca 2005

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. marca 2005

32

 

*

Smernica Komisie 2005/13/ES z 21. februára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES o emisiách plynných a tuhých znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov a ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych a lesných traktorov ( 1 )

35

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/165/ES:
Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2005, ktorým sa menujú dvaja belgickí členovia a jeden belgický náhradník Výboru regiónov

55

 

 

Komisia

 

*

2005/166/ES:
Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2005, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/ES:
Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2005 týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva na vydanie zápisov z rokovaní svetovej konferencie OIE o ochrane zvierat, ktorá sa konala vo februári 2004, na nosiči CD-ROM

92

 

*

2005/168/ES:
Rozhodnutie Asociačného výboru SPS dohody medzi EÚ a Čile s názvom Spoločný riadiaci výbor č. 1/2003 z 24. októbra 2003 týkajúce sa rokovacieho poriadku Asociačného výboru SPS dohody medzi EÚ a Čile s názvom Spoločný riadiaci výbor (ďalej len „SRV“)

93

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top