EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:014:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 14, 18. január 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 14

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
18. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2005 zo 17. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 66/2005 zo 17. januára 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 67/2005 zo 17. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2879/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2005 zo 17. januára 2005, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2005

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2005 zo 17. januára 2005 týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2005 zo 17. januára 2005, ktoré sa týka predložených ponúk na vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2031/2004

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 71/2005 zo 17. januára 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 72/2005 zo 17. januára 2005, ktorým sa pozastavuje preferenčné clo a opätovne sa zavádza spoločná colná sadzba pre dovoz jednokvetých klincov (štandard) pochádzajúcich z Predjordánska a z pásma Gazy

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 73/2005 zo 17. januára 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 18. januára 2005

15

 

*

Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách

18

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top