EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:374:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 374, 22. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 374

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
22. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2200/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 a (ES) č. 3285/94 pokiaľ ide o spoločné pravidlá pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2201/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2202/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso pre rok 2005

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2203/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1859/82 o výbere vykazujúcich hospodárstiev na účely stanovenia príjmov poľnohospodárskych fariem

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1915/83 o určitých vykonávacích pravidlách týkajúcich sa vedenia účtovníctva za účelom stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2205/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov pri úplnej denaturácii liehu na účely výnimky zo spotrebnej dane

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2206/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2207/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2208/2004 z 21. decembra 2004, ktoré sa týka predložených ponúk na vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2031/2004

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2209/2004 z 21. decembra 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembra 2004 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2210/2004 z 21. decembra 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v decembri 2004 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2211/2004 z 21. decembra 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v decembri 2004 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2212/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia, predložené v decembri 2004 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2213/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia, predložené v decembri 2004 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý sa určuje nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2214/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým v decembri 2004 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. januára do 31. marca 2005

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2215/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 22. decembra 2004

61

 

*

Smernica Komisie 2004/115/ES z 15. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí niektorých pesticídov v nej stanovené ( 1 )

64

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/884/ES:
Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2004, ktorým sa menuje rakúsky náhradník Výboru regiónov

72

 

 

Komisia

 

*

2004/885/ES:
Rozhodnutie č. 30/2004 Spoločného výboru ustanoveného podľa dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 2. decembra 2004 týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do zoznamu sektorovej prílohy o telekomunikačných zariadeniach

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top