EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:371:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 371, 18. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 371

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
18. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2164/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2165/2004 zo 17. decembra 2004 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2166/2004 zo 17. decembra 2004 o otvorení colných kvót na rok 2005, ktoré sa uplatňujú na dovoz niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku do Európskeho spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2167/2004 zo 17 decembra 2004, ktorým sa upravuje nariadenie (EHS) č. 1848/93 z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2168/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska upravuje nariadenie (EHS) č. 2037/93

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2169/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1535/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Κomisie (ES) č. 2170/2004 zo 17. decembra 2004 o rozdelení 5 000 ton krátkych ľanových a konopných vláken ako zaručených národných množstiev medzi Dánsko, Grécko, Írsko, Taliansko a Luxembursko na hospodársky rok 2004/2005

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2171/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených pre rok 2005 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom ( 1 )

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2173/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady za bravčové mäso

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2174/2004 zo 17. decembra 2004 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 154. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2175/2004 zo 17. decembra 2004 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 154. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2176/2004 zo 17. decembra 2004 týkajúce sa 73. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2177/2004 zo 17. decembra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 10. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2178/2004 zo 17. decembra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 9. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2179/2004 zo 17. decembra 2004 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 326. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2180/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 18. decembra 2004

39

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2181/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov, a nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2004/21)

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/865/ES:
Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2004, ktorým sa menujú dvaja luxemburskí členovia a štyria luxemburskí náhradníci Výboru regiónov

46

 

*

2004/866/ES:
Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2004, ktorým sa Rakúskej republike povoľuje uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od článku 17 Šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

47

 

*

2004/867/ES:
Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/463/ES, ktorým sa prijíma akčný program pre správnu spoluprácu v oblastiach vonkajších hraníc, víz, azylu a prisťahovalectva (Program ARGO)

48

 

 

Komisia

 

*

2004/868/ES:
Rozhodnutie č. 29/2004 Spoločného výboru ustanoveného podľa dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 5. novembra 2004 týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do zoznamu sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

50

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k Nariadenie Komisie (ES) č. 2129/2004 zo 14. decembra 2004, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95 ( Ú v. EÚ L 368, z 15.12.2004

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top