EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:368:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 368, 15. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 368

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
15. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2123/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2124/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 1922/2004

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2125/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 890/78, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2126/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2127/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2128/2004 zο 14. decembra 2004, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2129/2004 zo 14. decembra 2004, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2130/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 15. decembra 2004

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2131/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 15. decembra 2004

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/849/ES:
Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

26

 

 

Komisia

 

*

2004/850/ES:
Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa stanovujú zoznamy povolených zón a povolených fariem so zreteľom na jedno alebo viac ochorení rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2004, ktorým sa po tretíkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých ázijských krajinách (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/852/SZBP z 13. decembra 2004 o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top