EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:353:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 353, 27. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 353

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
27. novembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2030/2004 z 26. novembra 2004, ktoré určuje niektoré smerné množstvá a individuálne stropy na vydávanie dovozných povolení na banány do Spoločenstva pre prvý štvrťrok 2005 v rámci tarifných kvót A/B a C

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2031/2004 z 26. novembra 2004, ktorým sa otvára výberové konanie pre stanovenie náhrady na vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2032/2004 z 26. novembra 2004, ktorým sa otvára výberové konanie pre stanovenie náhrady na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2033/2004 z 26. novembra 2004, ktorým sa otvára výberové konanie pre stanovenie dotácie na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2034/2004 z 26. novembra 2004, ktorým sa štyridsiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usama bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2035/2004 z 26. novembra 2004 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 153. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2036/2004 z 26. novembra 2004 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 153. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2037/2004 z 26. novembra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 72. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2038/2004 z 26. novembra 2004 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 325. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2039/2004 z 26. novembra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 9. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2040/2004 z 26. novembra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 8. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

20

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/803/SZBP z 25. novembra 2004 o začatí vojenskej operácie Európskej únie v Bosne a Hercegovine

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1277/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa po tridsiaty siedmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení niektorých špecifických obmedzujúcich opatrení namierených proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usama bin Ladenom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 467/2001 ( Ú v. EÚ L 241, 13.7.2004 )

23

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2020/2004 z 25. novembra 2004, kotrým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže ( Ú v. EÚ L 351, 26.11.2004 )

24

 

 

 

*

1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!(Pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top