EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:349:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 350, 25. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 349

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
25. novembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2008/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2009/2004 z 24. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2010/2004 z 24. novembra 2004, ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej subkvóty II na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, uvedený v nariadení (ES) č. 2375/2002

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/793/ES:
Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2004 o ukončení konzultácie s Togskou republikou podľa článku 96 dohody z Cotonou

17

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

23

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

25

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

29

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 73/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 74/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 76/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

34

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 77/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 80/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XV (Štátna pomoc) k Dohode o EHP

37

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVI (Verejné obstarávanie) k Dohode o EHP

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 82/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

39

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 83/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

40

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 84/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 85/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

44

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 86/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

46

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 87/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

48

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 88/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 89/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 90/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 30 k Dohode o EHP o osobitných ustanoveniach o organizácii spolupráce v oblasti štatistiky a protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

52

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/794/SZBP z 22. novembra 2004, ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921 SZBP, ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

55

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/795/SZBP z 22. novembra 2004, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

56

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/796/SZBP z 22. novembra 2004 na podporu fyzickej ochrany jadrovej lokality v Ruskej federácii

57

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/797/SZBP z 22. novembra 2004 o podpore činností OPCW v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

63

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 78/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky), Protokol č. 22 (o vymedzení pojmu „podnik“ a „obrat“ (článok 56)) a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode o EHP ( Ú v. EÚ L 219, 19.6.2004, s. 1 3)

70

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 79/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky) a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode EHP ( Ú v. EÚ L 219, 19.6.2004, s. 24 )

70

 

 

 

*

Oznam pre čitatel'ov

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top