EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:304:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 304, 30. september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
30. septembra 2004


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1590/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje program spoločenstva na ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1467/94 (1)

1

 

*

Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych normách pre uznanie a postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako utečencov alebo osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu z iných dôvodov, a o obsahu poskytnutej ochrany

2

 

 

II.   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/633/ES:Rozhodnutie Rady z 30. marca 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v oblasti colníctva

3

 

*

2004/634/ES:Rozhodnutie Rady z 30. marca 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení a rozšírení Dohody o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach na spoluprácu v oblasti bezpečnosti kontajnerov a v súvisiacich záležitostiach

4

 

*

2004/635/ES:Rozhodnutie Rady z 21. apríla 2004 o uzavretí euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej

5

 

*

2004/636/ES:Rozhodnutie Rady z 29. apríla 2004 o uzavretí Protokolu o pristúpení Európskeho spoločenstva k Európskej organizácii pre bezpečnosť letovej prevádzky Európskym spoločenstvom

6

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top