EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:280:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 280, 31. august 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 280

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
31. augusta 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1543/2004 z 30. augusta 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1544/2004 z 30. augusta 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1545/2004 z 30. augusta 2004, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1546/2004 z 30. augusta 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/2004 z 30. augusta 2004, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1548/2004 z 30. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1722/93 týkajúce sa spôsobov uplatnenia nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 o dotácii na produkciu v sektore obilnín a ryže

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2004 z 30. augusta 2004, ktoré sa odlišuje od nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 týkajúceho sa dovozného režimu pre ryžu, a ktoré stanovuje špecifické prechodné pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1550/2004 z 30. augusta 2004, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 30. september 2004

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1551/2004 z 30. augusta 2004, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/623/ES:
Rozhodnutie Komisie z 23. júla 2004 meniace a doplňujúce rozhodnutie 2003/804/ES, čo sa týka dovozov živých lastúrnikov pre ľudskú spotrebu (oznámené pod číslom K(2004) 2613)
 ( 1 )

26

 

*

2004/624/ES:
Rozhodnutie Komisie z 19. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/815/ES týkajúce sa opatrení zakazujúcich umiestňovanie na trh hračiek a výrobkov určených starostlivosti o dieťa, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, vyrobených z mäkkého PVC s obsahom niektorých ftalátov (oznámené pod číslom K(2004) 3071)
 ( 1 )

34

 

*

2004/625/ES:
Rozhodnutie Komisie z 26. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES týkajúce sa ukončenia opatrení na kontrolu výskytu klasického moru ošípaných, uplatňovaných v Sársku (Nemecko), a rozšírenia oblastí Slovenska, na ktorých sa opatrenia na kontrolu výskytu klasického moru ošípaných uplatňujú (oznámené pod číslom K(2004) 3241)
 ( 1 )

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top