EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:251:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 251, 27. júl 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 251

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
27. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1353/2004 z 26. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 131/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach s ohľadom na Sudán

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1354/2004 z 26. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1355/2004 z 26. júla 2004, ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenie podaným v mesiaci júl 2004 pre živé zvieratá hovädzieho druhu s hmotnosťou od 80 do 300 kg v rámci colnej kvóty ustanovenej v nariadení (ES) č. 1204/2004

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1356/2004 z 26. júla 2004, týkajúce sa desaťročného povolenia prísady „Elancoban“ v krmivách, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok (1)

6

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/563/ES, Euratom:Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

9

 

*

2004/564/ES:Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2004 o referenčných laboratóriách spoločenstva pre epidemiológiu zoonóz a pre salmonelu a o národných referenčných laboratóriách pre salmonelu (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2781)  (1)

14

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

2004/565/SZBP:Jednotná akcia Rady 2004/565/SZBP z 26. júla 2004, ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, a ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2003/870/SZBP

18

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/566/SVV z 26. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/820/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)

19

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/567/SVV z 26. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/820/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top