EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:243:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 243, 15. júl 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 243

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
15. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1285/2004 zo 14. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1286/2004 zo 14. júla 2004, ktoré sa vzťahuje na ustanovenie o rybolove tresky modrej (micromesistius australis) loďmi plávajúcimi pod belgickou vlajkou

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2004 z 13. júla 2004 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1288/2004 zo 14. júla 2004 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1289/2004 zo 14. júla 2004 o povolení doplnkovej látky „Deccox®“, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok, v krmivách na desať rokov ( 1 )

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2004 zo 14. júla 2004, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore ryže

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2004 zo 14. júla 2004, ktoré stanovuje pre komerčnú kampaň v rokoch 2003/2004 špecifický prevodný koeficient v poľnohospodárstve pre minimálne ceny cukrovej repy, ako aj príspevky na produkciu a doplnkový príspevok v sektore cukru pre meny jednotlivých členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu

21

 

*

Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom, ktorým sa stanovujú platové pomery predsedu a členov Komisie a prezidenta, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora a predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa

23

 

*

Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77, ktorým sa stanovujú platové pomery členov Dvora audítorov

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 13. septembra 1999, ktorým sa stanovujú podmienky zamestnania generálneho tajomníka Rady Európskej únie, vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, a rozhodnutie, ktorým sa stanovujú podmienky zamestnania zástupcu generálneho tajomníka Rady Európskej únie

25

 

 

 

*

Oznam pre čitatel'ov

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top