EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:182:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 182, 19. máj 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 182

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
19. mája 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 989/2004 zo 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 990/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

5

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 991/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1100/2000, ktorým sa ukladajú konečné antidumpingové clá na dovozy karbidu kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii a na Ukrajine a ktorým sa predlžuje platnosť záväzku prijatého rozhodnutím Komisie 94/202/ES

18

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 992/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3068/92, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz chloridu draselného s pôvodom v Bielorusku, Rusku alebo na Ukrajine

23

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 993/2004 zo 17. mája 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 658/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, a (ES) č. 132/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom v Poľsku a na Ukrajine, a ktorým sa zastavuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozov s pôvodom v Litve

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 994/2004 zo dňa 18. mája 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 995/2004 z dne 18. mája 2004 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 996/2004 z 18. mája 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín

38

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/494/SZBP zo 17. mája 2004 o podpore Európskej únie zriadeniu Integrovanej policajnej jednotky v Konžskej demokratickej republike (KDR)

41

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/495/SZBP zo 17. mája 2004 o podpore činností MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

46

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top