EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:403:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 403, 29. novembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 403

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
29. novembra 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 403/01

Výmenný kurz eura — 28. novembra 2019

1

2019/C 403/02

Oznámenie Komisie — Príručka o odovzdávaní odsúdených osôb a trestoch odňatia slobody v Európskej únii

2


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2019/C 403/03

Oznámenie o opätovnom začatí prešetrovania v nadväznosti na rozsudok z 20. septembra 2019 vo veci T-650/17, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1146 z 28. júna 2017, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny a z liatiny s guľôčkovým grafitom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, vyrábané spoločnosťou Jinan Meide Castings Co., Ltd.

63

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 403/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

67

2019/C 403/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9634 – PSP/Aviva/Galleri K) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

69

2019/C 403/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

70

2019/C 403/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9606 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

72

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2019/C 403/08

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

74


 

Korigendá

 

Korigendum k Osobitnej správe č. 18/2019 – Emisie skleníkových plynov v EÚ: vykazujú sa dobre, ale sú potrebné lepšie informácie o zníženiach v budúcnosti ( Ú. v. EÚ C 400, 26.11.2019 )

78


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

 

Top