Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:113:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 113, 27. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 113

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
27. marca 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 113/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8694 – Hochtief/Abertis) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 113/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 113/03

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 89/686/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

3

2018/C 113/04

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

41

2018/C 113/05

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho zasadnutí 21. septembra 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport – Spravodajca: Estónsko

65

2018/C 113/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Vec M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport

67

2018/C 113/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 4. októbra 2016, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP (Vec M.7801 – Wabtec/Faiveley Transport) [oznámené pod číslom C(2016) 6325]  ( 1 )

68

2018/C 113/08

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 8. januára 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors – Spravodajca: Slovensko

75

2018/C 113/09

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Qualcomm/NXP Semiconductors (M.8306)

77

2018/C 113/10

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 18. januára 2018, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP (Vec M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors)

79


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top