EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:338:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 338, 27. septembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 338

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
27. septembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 338/01

Oznámenie Komisie – Usmernenie týkajúce sa formy a obsahu žiadostí o schválenie alebo zmenu výskumného pediatrického plánu a žiadostí o výnimky alebo odklady, ako aj overovania súladu a kritérií hodnotenia významu štúdií (1)

1

2014/C 338/02

Oznámenie Komisie – Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré Komisia bude navrhovať Súdnemu dvoru v konaniach o neplnení povinnosti

18


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2014/C 338/03

Rozhodnutie Rady z 25. septembra 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov

21

2014/C 338/04

Rozhodnutie Rady z 25. septembra 2014, ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

26

 

Európska komisia

2014/C 338/05

Výmenný kurz eura

27

2014/C 338/06

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. októbra 2014 [Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.)]

28

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 338/07

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

29

2014/C 338/08

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

29

2014/C 338/09

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

30

2014/C 338/10

Uverejnenie aktualizácie zoznamu národných normalizačných orgánov podľa článku 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii

31


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 338/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7390 – OFI InfraVia/GDF SUEZ/PensionDanmark/NGT) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

35


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top