EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:366:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 366, 14. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.366.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 366

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
14. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 366/1

Oznámenie Komisie – Zodpovedajúce prahové hodnoty smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ( 1 )

1

2013/C 366/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenská Energetika) ( 1 )

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 366/3

Výmenný kurz eura

4

2013/C 366/4

Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004

5

2013/C 366/5

Nová národná strana obehových euromincí

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 366/6

Zoznam určených vnútroštátnych orgánov podľa ustanovení článku 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

11

2013/C 366/7

Zoznam určených vnútroštátnych orgánov podľa ustanovení článku 30 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

28

2013/C 366/8

Informačná poznámka – Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím: Informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi v súlade s článkom 8

33


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2013/C 366/9

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

35

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 366/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

36

2013/C 366/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

37

2013/C 366/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

38

2013/C 366/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

39


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top