EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:358:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 358, 7. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.358.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 358

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
7. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 358/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) (1)

1

2013/C 358/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii [Vec COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)] (1)

1

2013/C 358/03

Oznámenie Komisie týkajúce sa množstva, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa pridá k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2014 v rámci určitých colných kvót otvorených Úniou pre výrobky v odvetviach hydinového mäsa

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 358/04

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2013, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Chorvátsko, Maďarsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo

3

2013/C 358/05

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2013, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

5

 

Európska komisia

2013/C 358/06

Výmenný kurz eura

9

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2013/C 358/07

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu Komisie týkajúcemu sa nariadenia o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 a nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro

10

2013/C 358/08

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie s názvom Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie

13

2013/C 358/09

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní, predloženému Komisiou

15

2013/C 358/10

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie „Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu“

17

2013/C 358/11

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu Komisie na nariadenie o hlásení udalostí v civilnom letectve, ktorým sa zrušuje smernica 2003/42/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007, nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 a článok 19 nariadenia (EÚ) č. 996/2010

19


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 358/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

22

2013/C 358/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top