EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:201:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 201, 13. júl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.201.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 201

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
13. júla 2013


Číslo oznamu

Obsah

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 201/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6917 – FSI/Merit/Yildirim/CMA CGM) (1)

2013/C 201/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6951 – Bain Capital/FTE) (1)


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 201/03

Rozhodnutie Rady z 26. júna 2013, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1 na rozpočtový rok 2013

2013/C 201/04

Rozhodnutie Rady z 9. júla 2013, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2013

2013/C 201/05

Rozhodntutie Rady z 9. júla 2013, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 na rozpočtový rok 2013

 

Európska komisia

2013/C 201/06

Výmenný kurz eura

2013/C 201/07

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postup a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 7. mája 2013 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39595 – Continental/United/Lufthansa/Air Canada – Spravodajca: Portugalsko

2013/C 201/08

Záverečná správa vyšetrovateľa – Continental/United/Lufthansa/Air Canada (AT.39595)

2013/C 201/09

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 23. mája 2013 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Vec AT.39595 – Continental/United/Lufthansa/Air Canada) [oznámené pod číslom C(2013) 2836 final]

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 201/10

Zoznam registrovaných a certifikovaných ratingových agentúr


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 201/11

Rozhodnutie o ukončení konania vo veci formálneho zisťovania po stiahnutí notifikácie členským štátom – Štátna pomoc – Španielsko (Články 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – Oznámenie Komisie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ – stiahnutie notifikácie – Štátna pomoc SA.31273 (12/C) (ex N 313/10) – Ultracongelados Antártida SA (1)


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top