EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:136:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 136, 11. máj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.136.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 136

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
11. mája 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2012/C 136/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnym návrhom o alternatívnom a online riešení spotrebiteľských sporov

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 136/02

Výmenný kurz eura

5

2012/C 136/03

Výmenný kurz eura

6

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2012/C 136/04

Oznámenie Dozorného úradu EZVO o aktuálnych úrokových sadzbách uplatniteľných pri vracaní prostriedkov štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre tri štáty EZVO platné od 1. januára 2012[Uverejnené v súlade s článkom 10 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL zo 14. júla 2004 (Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37, a dodatok EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1)]

7


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2012/C 136/05

Rozsudok súdu z 23. januára 2012 vo veci E-2/11 – STX Norway Offshore AS a i./Nórsky štát zastúpený tarifnou komisiou (Voľný pohyb služieb – Smernica 96/71/ES – Vysielanie pracovníkov – Minimálna mzda – Maximálna dĺžka pracovného času – Odmeňovanie za pracovné úlohy vyžadujúce prenocovanie – Náhrada za výdavky)

8

2012/C 136/06

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú predložil Héraðsdómur Reykjavíkur dňa 16. decembra 2011 vo veci Vín Tríó ehf./Islandský štát (Vec E-19/11)

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 136/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

10

2012/C 136/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

11

2012/C 136/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

12

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 136/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

13

2012/C 136/11

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

16

2012/C 136/12

Oznámenie – Verejné konzultácie – Zemepisné označenia zo Švajčiarska a z Lichtenštajnska

21


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top