EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:369:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 369, 17. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.369.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 369

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
17. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 369/01

Menová dohoda medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 369/02

Spoločné politické vyhlásenie členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom

14

2011/C 369/03

Spoločné politické vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom

15

2011/C 369/04

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/848/SZBP

16

2011/C 369/05

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/847/SZBP, a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1320/2011 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

17

 

Európska komisia

2011/C 369/06

Výmenný kurz eura

18


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 369/07

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu bieleho fosforu, takisto nazývaného elementárny alebo žltý fosfor, s pôvodom v Kazachstane

19


 

Korigendá

2011/C 369/08

Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ C 338, 18.11.2011)

25


SK

 

Top