EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:215:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 215, 21. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.215.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 215

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
21. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2011/C 215/01

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Írska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Írska na roky 2011 – 2015

1

2011/C 215/02

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Talianska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Talianska na roky 2011 – 2014

4

2011/C 215/03

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Lotyšska na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnému programu Lotyšska na roky 2011 – 2014

8

2011/C 215/04

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Malty na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Malty na roky 2011 – 2014

10

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2011/C 215/05

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie

13


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 215/06

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

19

2011/C 215/07

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (2)

21

2011/C 215/08

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6274 – Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) (2)

25

2011/C 215/09

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6265 – CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) (2)

25


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 215/10

Výmenný kurz eura

26

2011/C 215/11

Oznámenie Komisie o dátume začatia uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa ustanovuje diagonálna kumulácia pôvodu medzi Európskou úniou, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Čiernou Horou, Chorvátskom, Srbskom a Tureckom

27

2011/C 215/12

Oznámenie Komisie v rámci implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)  (2)

29


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2011/C 215/13

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú predložil okresný súd Héraðsdómur Reykjavíkur 25. marca 2011 vo veci spoločnosti Grund, elli- og hjúkrunarheimili proti Lyfjastofnun (islandský štátny ústav pre kontrol liečiv) (Vec E-7/11)

31

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 215/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6295 – CVC/Ande/Delachaux) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (2)

32

2011/C 215/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6309 – Macquarie Group/Airwave Solutions) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (2)

33


 

Korigendá

2011/C 215/16

Korigendum k uverejneniu žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ C 87, 16.4.2009)

34


 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top