EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:159:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 159, 28. máj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.159.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 159

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
28. mája 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 159/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2011/C 159/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (2)

5

2011/C 159/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (2)

8

2011/C 159/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5047 – REWE/ADEG) (2)

9


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

 

Európska centrálna banka

2011/C 159/05

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. mája 2011 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (CON/2011/42)

10


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 159/06

Rozhodnutie Rady z 20. mája 2011, ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

17

 

Európska komisia

2011/C 159/07

Výmenný kurz eura

18

2011/C 159/08

Oznámenie Komisie týkajúce sa množstva, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa pridá k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2011 v rámci určitých colných kvót otvorených Spoločenstvom pre výrobky v odvetví hydinového mäsa

19

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 159/09

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

20

2011/C 159/10

Uverejnenie podľa článku 6 smernice 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

22

2011/C 159/11

Oznámenie podľa článku 114 ods. 4, 5 a 6 Zmluvy o fungovaní EÚ – povolenie zachovať alebo zaviesť vnútroštátne opatrenia, ktoré sú prísnejšie ako ustanovenia harmonizačného opatrenia EÚ (2)

23


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 159/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6168 – RBI/EFG Eurobank/JV) (2)

26


 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top