EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:018:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 18, 19. január 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.018.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 18

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
19. januára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

462. plenárne zasadnutie v dňoch 28. a 29. apríla 2010

2011/C 018/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Posilnenie európskeho poľnohospodársko-potravinárskeho modelu“ (prieskumné stanovisko)

1

2011/C 018/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Poľnohospodársky model Spoločenstva: kvalita výroby a poskytovanie informácií spotrebiteľom ako prvky konkurencieschopnosti“ (prieskumné stanovisko)

5

2011/C 018/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha občianskej spoločnosti vo vzťahoch medzi EÚ a Čiernou Horou“

11

2011/C 018/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Začlenenie prostredníctvom vzdelávania: nástroj v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ (prieskumné stanovisko)

18

2011/C 018/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prístup spotrebiteľov a rodín k úverom: prípady zneužívania“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2011/C 018/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Štatút európskej nadácie“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

30

2011/C 018/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európsky lodiarsky priemysel zoči-voči súčasnej kríze“

35

2011/C 018/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nové tendencie v oblasti samostatnej zárobkovej činnosti: špecifický prípad ekonomicky závislej samostatnej zárobkovej činnosti“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

44


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

462. plenárne zasadnutie v dňoch 28. a 29. apríla 2010

2011/C 018/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Reforma spoločnej rybárskej politiky“[KOM(2009) 163 v konečnom znení]

53

2011/C 018/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Vytvoriť udržateľnú budúcnosť pre akvakultúru – Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry“[KOM(2009) 162 v konečnom znení]

59

2011/C 018/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Viac ako HDP – Meradlo pokroku v meniacom sa svete“[KOM(2009) 433 v konečnom znení]

64

2011/C 018/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Partnerstvo medzi Európskou úniou a Afrikou – Spojenie Afriky a Európy: Prehlbovanie spolupráce v oblasti dopravy“[KOM(2009) 301 v konečnom znení]

69

2011/C 018/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ“[KOM(2009) 567 v konečnom znení]

74

2011/C 018/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany“[KOM(2009) 551 v konečnom znení/2 – 2009/0164 (COD)]

80

2011/C 018/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany“[KOM(2009) 554 v konečnom znení – 2009/0165 (COD)]

85

2011/C 018/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES“[KOM(2009) 207 v konečnom znení – 2009/0064 (COD)]

90

2011/C 018/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „25. výročná správa Komisie o kontrole uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2007“[KOM(2008) 777 v konečnom znení]

95

2011/C 018/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o presadzovaní spotrebiteľského acquis“[KOM(2009) 330 v konečnom znení]

100

2011/C 018/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Zvyšovanie účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu“[KOM(2009) 467 v konečnom znení]

105

2011/C 018/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva v Spoločnom programe výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS-169) vykonávanom niekoľkými členskými štátmi“[KOM(2009) 610 v konečnom znení – 2009/0169 (COD)]

109

2011/C 018/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančných príspevkoch Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010)“[KOM(2010) 12 – 2010/0004 (COD)]

114


SK

 

Top