EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:278:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 278, 15. október 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.278.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 278

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
15. októbra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2010/C 278/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. októbra 2010 k dvom návrhom nariadení o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (CON/2010/72)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 278/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 278/03

Výmenný kurz eura

6

2010/C 278/04

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 15. apríla 2010 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.317 – E.ON Gas – Spravodajca: Poľsko

7

2010/C 278/05

Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 4. mája 2010 v konaní podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní európskej únie a článku 54 Dohody o EHP (Vec COMP/39.317 – E.ON Gas) [oznámené pod číslom K(2010) 2863 v konečnom znení]  (1)

9

2010/C 278/07

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 9. júla 2010 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Spravodajca: Rakúsko

11

2010/C 278/08

Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 14. júla 2010 v konaní podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP [Vec COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)] [oznámené pod číslom K(2010) 4738]  (1)

14

2010/C 278/10

Vymenovanie vypočúvajúceho úradníka

16

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 278/11

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou služieb pravidelnej leteckej dopravy v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme (1)

17


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 278/12

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/32/10 – Tempus IV – Reforma vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít

18

2010/C 278/13

Výzva na vyjadrenie záujmu v rámci operačného programu ESPON 2013

22

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 278/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

23

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 278/15

Uverejnenie žiadosti o uznanie tradičného pojmu podľa článku 33 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009

24

2010/C 278/16

Uverejnenie žiadosti o uznanie tradičného pojmu podľa článku 33 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009

25

2010/C 278/17

Uverejnenie žiadosti o uznanie tradičného pojmu podľa článku 33 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009

26

2010/C 278/18

Uverejnenie žiadosti o uznanie tradičného pojmu podľa článku 33 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009

27

2010/C 278/19

Štátna pomoc – Talianska republika – Štátna pomoc C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 ZFEÚ (1)

28


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top