EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:216:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 216, 10. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.216.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 216

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
10. septembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 216/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2009/C 216/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5606 – UNIQA/Veneto Banca/JV) (1)

4

2009/C 216/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5575 – ORBEO/Parts of Onecarbon) (1)

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 216/04

Výmenný kurz eura

5

 

Európsky investičný fond

2009/C 216/05

Rozhodnutie valného zhromaždenia z 30. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy Európskeho investičného fondu s cieľom zladiť geografickú pôsobnosť činností fondu s geografickou pôsobnosťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky parlament

2009/C 216/06

Výzva na podávanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcie európskeho ombudsmana

7

 

Komisia

2009/C 216/07

Program ESPON 2013 – výzva na predkladanie návrhov a vyjadrenie záujmu

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 216/08

Štátna pomoc – Belgicko – Štátna pomoc C 18/09 (ex N 360/09) – Rekapitalizácia a odbremenenie od znehodnotených aktív v prospech spoločnosti KBC – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

10

2009/C 216/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5365 – IPO/EnBW/Praha/PT) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

22


 

Korigendá

2009/C 216/10

Korigendum k výzve na vyjadrenie záujmu určenej jednotlivcom s cieľom vytvoriť databázu perspektívnych nezávislých odborníkov, ktorí budú pomáhať útvarom Komisie pri plnení úloh v súvislosti s programom PKI (Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu) na podporu politiky IKT (Ú. v. EÚ C 123, 5.6.2007)

23

2009/C 216/11

Korigendum k povoleniu štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým Komisia nemá námietky (Ú. v. EÚ C 212, 5.9.2009)

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top