EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:157:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 157, 10. júl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.157.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 157

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
10. júla 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 157/01

Oznámenie Komisie týkajúce sa predĺženia platnosti usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach

1

2009/C 157/02

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskych spoločenstiev

2

2009/C 157/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 157/04

Výmenný kurz eura

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 157/05

Formulár súhrnných informácií, ktoré je potrebné poskytnúť vždy vtedy, keď sa uplatňuje schéma pomoci, na ktorú sa podľa tohto nariadenia vzťahuje výnimka a vždy vtedy, keď sa udeľuje ad hoc pomoc, na ktorú sa podľa tohto nariadenia vzťahuje výnimka, a to mimo akejkoľvek schémy pomoci (1)

7

2009/C 157/06

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

9

2009/C 157/07

Vnútroštátny postup prideľovania obmedzených prepravných práv Írska

11


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 157/08

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

14

2009/C 157/09

Oznámenie na základe nariadenia Komisie (ES) č. 601/2009 určené osobe pridanej na zoznam, na ktorú sa vzťahujú články 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top