EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 72, 26. marec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 72

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
26. marca 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 072/01

Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom sektore Spoločenstva

1

2009/C 072/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5364 – Iberia/Vueling/Clickair) (1)

23


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 072/03

Výmenný kurz eura

24

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 072/04

Zoznam orgánov alebo verejných úradov zodpovedných za kontrolu stanovenú v článku 15 nariadenia (EHS) č. 2092/91

25

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný orgán EZVO

2009/C 072/05

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora k štátnej pomoci týkajúcej sa zdaňovania kaptívnych poisťovní v Lichtenštajnsku

50


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 072/06

Rozhodnutie č. 842 z 23. decembra 2008 o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum podzemných prírodných zdrojov ropy a zemného plynu v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v bloku 1-5 „Devetaki“ umiestnených v oblastiach Loven, Pleven a Gabrovo a oznámenie týkajúce sa plánovaného výberového konania vo veci udelenia povolenia

52

2009/C 072/07

Rozhodnutie č. 843 z 23. decembra 2008 o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum podzemných prírodných zdrojov ropy a zemného plynu v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v bloku 1-9 „Miziya“ umiestnených v oblasti Vratsa a oznámenie týkajúce sa plánovaného výberového konania vo veci udelenia povolenia

54

2009/C 072/08

Rozhodnutie č. 844 z 23. decembra 2008 o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum podzemných prírodných zdrojov ropy a zemného plynu v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v bloku 1-10 „Botevo“ umiestnených v oblastiach Vratsa a Montana a oznámenie týkajúce sa plánovaného výberového konania vo veci udelenia povolenia

56

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 072/09

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

58

2009/C 072/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

62

2009/C 072/11

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

67


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top