EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:030:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 30, 06. február 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 30

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
6. februára 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2009/C 030/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. decembra 2008 k návrhu smernice o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí (CON/2008/84)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 030/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

10

2009/C 030/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

14

2009/C 030/04

Oznámenie Komisie, ktorým sa formálne uznáva, že niektoré právne akty Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva sa stali zastaranými

18

2009/C 030/05

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

23


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 030/06

Výmenný kurz eura

24


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 030/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5465 – Orkla/Sapa) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

25

2009/C 030/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5459 – Alcoa/Elkem) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

26


 

2009/C 030/09

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top