EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:029:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 29, 01. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 29

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
1. februára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2008/C 029/01

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 28. januára 2008 — Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki (ECB/2008/1)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 029/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4779 – Akzo Nobel/ICI) (1)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 029/03

Výmenný kurz eura

3

 

Európska centrálna banka

2008/C 029/04

Dohoda z 31. decembra 2007 medzi Európskou centrálnou bankou a Central Bank of Cyprus, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Central Bank of Cyprus podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

4

2008/C 029/05

Dohoda z 31. decembra 2007 medzi Európskou centrálnou bankou a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 029/06

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meracích prístrojoch (1)

8

2008/C 029/07

Zrušenie záväzkov verejnej služby uložených na pravidelné letecké dopravné služby medzi mestom Dijon na jednej strane a mestami Londýn, Clermont-Ferrand, Bordeaux a Toulouse na strane druhej (1)

10


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 029/08

Výzva na predloženie návrhov – GR ENTR – ENT/CIP/08/C/N02S00/1 — Celkové odvetvové prístupy: Odvetvové prístupy ako súčasť rámca opatrení na obdobie po roku 2012

11

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 029/09

Oznámenie o začatí antidumpingového konania, ktoré sa týka dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike a na Taiwane

13

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 029/10

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES — Žiadosť predložená členským štátom

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top