EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 256, 27. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 256

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
27. októbra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor
436. plenárne zasadnutie v dňoch 30. a 31. mája 2007

2007/C 256/01

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Príspevok k Európskej rade 21.-22. júna 2007 – Harmonogram procesu ratifikácie Zmluvy o Ústave“

1


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

437. plenárne zasadnutie v dňoch 11. a 12. júla 2007

2007/C 256/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva“KOM(2005) 276 v konečnom znení – 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podnikateľský potenciál, najmä malých a stredných podnikov (Lisabonská stratégia)“

8

2007/C 256/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Investovanie do vedomostí a inovácií (Lisabonská stratégia)“

17

2007/C 256/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o revízii acquis v oblasti ochrany spotrebiteľov“KOM(2006) 744 v konečnom znení

27

2007/C 256/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady vzťahujúcej sa na spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory“ – Modifikovaná verzia KOM(2007) 236 v konečnom znení – 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vymedzenie energetickej politiky pre Európu (Lisabonská stratégia)“

31

2007/C 256/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, o interoperabilite systému železníc Spoločenstva“ (kodifikované znenie)

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra“

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva“KOM(2006) 784 v konečnom znení – 2006/0272 (COD) — KOM(2006) 783 v konečnom znení – 2006/0273 (COD) — KOM(2006) 785 v konečnom znení – 2006/0274 (COD)

39

2007/C 256/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru“KOM(2006) 852 – 2006/0278 (COD)

44

2007/C 256/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o satelitných navigačných aplikáciách“KOM(2006) 769 v konečnom znení

47

2007/C 256/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Jadrový objasňujúci program predložený podľa článku 40 Zmluvy o Euratome na vyjadrenie stanoviska členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru“KOM(2006) 844 v konečnom znení

51

2007/C 256/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Líniové konferencie – Dohovor OSN“KOM(2006) 869 v konečnom znení – 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID)“

66

2007/C 256/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov GALILEO na rázcestí: Realizácia európskych programov GNSS“KOM(2007) 261 v konečnom znení

73

2007/C 256/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dvojročná správa o dosiahnutých výsledkoch stratégie EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja“

76

2007/C 256/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prípravkov na ochranu rastlín“KOM(2006) 778 v konečnom znení – 2006/0258 COD

86

2007/C 256/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Inovácia: Vplyv na priemyselné zmeny a úloha EIB“

88

2007/C 256/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Pracovné príležitosti pre prioritné skupiny obyvateľstva (Lisabonská stratégia)“

93

2007/C 256/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha sociálnych partnerov pri zosúlaďovaní pracovného, rodinného a súkromného života“

102

2007/C 256/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Flexiistota – rozmer vnútornej flexibility – kolektívne vyjednávanie a úloha sociálneho dialógu ako nástroje na reguláciu a reformu trhu práce“

108

2007/C 256/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zamestnateľnosť a podnikateľské zmýšľanie – úloha občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a miestnych a regionálnych organizácií z rodového hľadiska“

114

2007/C 256/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zdravie a migrácia“

123

2007/C 256/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Euroregióny“

131

2007/C 256/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi EÚ a Strednou Amerikou“

138

2007/C 256/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora podnikania žien v európsko-stredomorskom regióne“

144


SK

 

Top