EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:145:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 145, 30. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 145

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
30. júna 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2007/C 145/01

Uznesenie Rady z 25. júna 2007 o novej stratégii Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2007 – 2012)

1


 

II   Oznámenia

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

 

Európsky parlament
Rada
Komisia

2007/C 145/02

Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (článok 251 zmluvy o ES)

5

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 145/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4693 – Veolia/Sulo) (1)

10

2007/C 145/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4663 – voestalpine/Böhler-Uddeholm) (1)

10

2007/C 145/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4704 – Bridgepoint/Gambro Healthcare) (1)

11

2007/C 145/06

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

12


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 145/07

Výmenný kurz eura

14

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 145/08

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

15

2007/C 145/09

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 90/396/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa plynových spotrebičov (1)

20


 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 145/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4771 – Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top