EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:126:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 126, 07. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 126

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
7. júna 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 126/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2007/C 126/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4541 – Bridgepoint/Rodenstock) (1)

2

2007/C 126/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4551 – Goldman Sachs/ONEX/RAC) (1)

2

2007/C 126/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4478 – KKR/Goldman Sachs/KION) (1)

3

2007/C 126/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4494 – Evraz/Highveld) (1)

3

2007/C 126/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4635 – Groupe CNP/Groupe AVH/Club/Planet Parfum/DI) (1)

4


 

III   Návrhy právnych aktov

 

Komisia

2007/C 126/07

Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 126/08

Výmenný kurz eura

11

2007/C 126/09

Dokumenty KOM iné ako návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

12

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 126/10

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

16

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný orgán EZVO

2007/C 126/11

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci podľa článku 61 Dohody o EHP a článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde — Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO o nevznesení námietok

18

2007/C 126/12

59. zmena a doplnenie Usmernení o štátnej pomoci — Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO o navrhnutí primeraných opatrení

19

2007/C 126/13

Oznámenie islandských orgánov o predĺžení platnosti zákona o dočasnej refundácii nákladov na filmovú tvorbu na Islande — Dozorný orgán EZVO rozhodol, že nevznesie námietky voči oznámenému opatreniu

20

2007/C 126/14

Oznámenie Dozorného orgánu EZVO o aktuálnych úrokových sadzbách uplatniteľných pri vracaní prostriedkov vyplatených vo forme štátnej pomoci, ktoré platia od 1. januára 2007 pre štáty EZVO [Uverejnené v súlade s článkom 10 rozhodnutia č. 195/04/COL (Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37)]

20


 

V   Oznamy

 

SPRÁVNE POSTUPY

 

Komisia

2007/C 126/15

Posledné zverejnenie dokumentov KOM iných ako návrhy právnych predpisov prijaté KomisiouÚ. v. EÚ C 78, 11.4.2007

21


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top