EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:139:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 139, 14. jún 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 139

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
14. júna 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Európsky parlament
Rada
Komisia

2006/C 139/1

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

1

 

Komisia

2006/C 139/2

Výmenný kurz eura

18

2006/C 139/3

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

19

2006/C 139/4

Lehota na vznesenie námietky proti zápisu do registra podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

21

2006/C 139/5

Lehota na vznesenie námietky proti zápisu do registra podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

22

2006/C 139/6

Zoznam medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr (ďalej len „dozorné agentúry“) schválených členskými štátmi v súlade s prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 800/1999 (Tento zoznam nahrádza zoznam uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 215 z 2. septembra 2005, s. 4)

23

2006/C 139/7

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) (1)

28

2006/C 139/8

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag) (1)

28


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top